Курсът има за цел да запознае докторантите с различни информационни технологии и тяхното приложение в научните изследвания.