Запознаване с основни офис програми и придобиване на умения за работа с някои от тях