Теоретично запознаване на студентите с принципа на програмите с компютърно подпомаган превод и практическо обучение за работа с конкретна програма, запознаване с изискванията на и процеса на работа с реална агенция за преводи, разиграване на реални ситуации.