Българско-английски и английско български превод за студенти от IV курс, ЛИТ. Разнообразие от жанрови специфики - художествен, публицистичен, специализиран превод. Курсът се фокусира върху стратегии и техники, съобразени с дискурса на превода.