Основна цел на курса е да подготви студентите за работа, която изисква както познаването на полския език, така и ориентация в областта на бизнеса.

Програмата е разработена така, че да обединява езиковите занятия по полски език със занятия, поставящи основите на бизнес общуването.