Възникване на туризма - култура, литература и икономика.