Курсът е предназначен за специалностите Етнология 1 к., Социална антропология 1 к., Философия 3 к.