В дисциплината “Операционни системи” се разглеждат основите на компютърните операционни системи – управление процеси и нишки, памет и виртуална памет, файлови системи, работа в мрежа, вътрешна и външна сигурност. Предлаганите теоретични знания са илюстрирании с версии на системите Windows, Linux и BSD/UNIX. По време на упражненията студентите ще придобият практични умения за решаване на разнообразни задачи обхващащи теоретичния материал, реализирани на поне две различни операционни системи.