Съдържанието в тази категория се разработва в рамките на проект ИТ15-ХФ-001 (Усъвършенстване на достъпа до образователни услуги в условията на продължаващо обучение).

Курс към Химическия факултет.

Курс към Химическия факултет.

Специализация към Философско-историческия факултет.

Специализация към Философско-историческия факултет.