Панел за управление и комуникация: участници - докторанти, научни ръководители, преподаватели, катедрени и декански ръководства