Новини от сайта

Фото Atanas Terziyski
Фокус регистрация
Atanas Terziyski - понеділок 15 жовтня 2018 2:40
 

От 15 октомври е възможна регистрацията на студенти първи курс във Фокус.

- Екипа по поддръжката на Фокус