Архив от приключили курсове.

В някои случаи е подходящо да се открива нов курс, в който да се води съответната дисциплина на новите студенти. Така курса в текущия архив продължава да е достъпен от включилите се в него студенти за по-дълго време.